utsugning

utsugningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till utsugning

Hur används ordet utsugning

  • "En geografisk konstruktion, men med gemensamma erfaranheter av utsugning och utnyttjande av råvaror."
  • "En utsugning som bara fortsätter."
  • "Det väckte kritik från regimkritiker, som också ser FF som ett redskap för utsugning av lokalbefolkningen."
  • "Resultaten visar att dödligheten 30 dagar efter operationen inte skiljer sig mellan testgrupperna, där den ena gruppen enbart fått ballongutvidgning och den andra fått både ballongutvidgning och utsugning av blodproppar."
  • "När Telia började investera i landet, 2007, stod Karimova för oinskränkt makt, ofattbar rikedom – och utsugning och skoningslöst förtryck."

Ordet utsugning har 2 betydelser

  • Inom politik
  • Inom teknik
politik
teknik

Vanligast betydelse av ordet utsugning inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till utsugning (inom politik)

Möjliga synonymer till utsugning (inom politik)

Ordet utsugning inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Relaterat till utsugning (inom teknik)

besittningstagande

avmattning

oförmåga

förbrukning

skuld

missbruk

Diskussion om ordet utsugning