torrhosta

torrhostan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet torrhosta

  • "De vanligaste symptomen vid influensan är hög feber, ont i kroppen och torrhosta."
  • "Om man blir sjuk så får man oftast feber, värk i kroppen och torrhosta."
  • "Förutom huvudvärk och irriterade slemhinnor har personalen också upplevt rodnad på kroppen och torrhosta."
  • "Det dröjde över ett år för en hälsocentral i Gävle för att upptäcka att en patients torrhosta var symptom på lungcancer."
  • "Patienten hade sedan ett par månader torrhosta."
  • "Fick diagnosen för sent – torrhosta var cancer"
  • "Symtom på mässling är ett akut insjuknande med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande torrhosta."
  • "Den som har symtom : feber, torrhosta, trötthet, andfåddhet, muskel- och ledvärk och / eller huvudvärk ska stanna hemma."
  • "De flesta som får covid-19 får en torrhosta."
  • "Vid torrhosta"

Relaterat till torrhosta

ohälsa

torrhet

Diskussion om ordet torrhosta