torröta

torrötan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder torröta inom botanik ?

växtsjukdom

Relaterat till torröta

orenlighet

torrhet

Diskussion om ordet torröta