universitet

universitetet
universitet
universiteten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till universitet

Hur böjs ordet universitet på svenska?

Obestämd singular: universitet
Bestämd singular: universitetet
Obestämd plural: universitet
Bestämd plural: universiteten

Hur används ordet universitet

  • "Under tre dagar reser Christer Fuglesang runt till fem grundskolor och ett universitet längs Sveriges östkust."
  • "För att kunna diskutera och få stöd i hur kommunerna kan arbeta förebyggande för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism var Christer Mattsson och Robin Andersson från Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet inbjudna."
  • "– Generellt när man tittar på länsnivå är andelen sysselsatta utrikes födda lägre än sysselsatta inrikes födda, säger Joacim Waara, arbetsmarknads- och migrationsforskare vid Göteborgs universitet till Nyhetsbyrån Siren."
  • "Under två dagar samlas experterna från bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Östersjölaxälvar i samverkan för att prata om Östersjölaxens status och situation."
  • "– Därför avser vi att rekrytera cirka 1.000 ingenjörer i Sverige, främst från universitet, under de kommande tre åren, säger Ulf Ewaldsson, strategi- samt teknikchef på Ericsson."
  • "Men enligt de värden som du säger hittats i marken nu så är jag inte chockerad alls över att kommunen inte agerar, säger Håkan Tinnerberg, verksamhetschef på Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet."
  • "Fynden rapporterar han in till biologerna på Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet, så att de får en förvarning om vilka pollensorter som är att vänta när."
  • "Han är en av 24 utländska studenter som har valt att genomföra sina studier vid ett svenskt universitet eller högskola."
  • "I tisdags tog Karlshamns kommun det slutgiltiga beslutet om att skriva på avtalet, ett beslut som nu Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, anser kan vara olagligt."
  • "Det var Per Eriksson, professor och före detta rektor för Lunds universitet, Lotta Antman ( SD ), Björn Fries, samhällsdebattör på vänsterkanten och prästen Valla Karlsson som diskuterade frågor kring situationen med EU-migranterna."

Vad betyder universitet inom utbildning ?

Fotograf: Wikipedia
Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning. I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden (fakulteter) https://sv.wikipedia.org/wiki/Universitet

Möjliga synonymer till universitet

Relaterat till universitet

skola

rådsförsamling

Diskussion om ordet universitet