utifrån

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet utifrån

 • "Det amerikanska laget har tagit hjälp utifrån i jakten på det första VM-guldet för nationen."
 • "Bilarna kommer att ha många gemensamma delar, men samtidigt vara möjliga att variera väldigt mycket utifrån det."
 • "Alltså ditt yrke värderas utifrån om du jobbar i en kvinno- eller mansdominerad verksamhet, till exempel om du jobbar som personalchef i en kommun jämfört med på Ericsson."
 • "– Vi har ganska bra koll på rösternas spridning utifrån geografi, ålder och kön, säger schlager­generalen Christer Björkman."
 • "Vårt uppdrag är att renovera och modernisera hallen och utifrån behovet av simyta kommer det till en fyra banor bred 25-metersbassäng, säger hon och syftar på rehabiliteringsbassängen."
 • "Den uppmärksamme läsaren kan dock dra slutsatser utifrån författarbiografin : Weithz är grundare av Klimatmagasinet Effekt."
 • "Olyckor och katastrofer kan förklaras utifrån ritualer och ceremonier som hanterats fel."
 • "Hon tycker också att det hade varit befriande om någon utifrån hade tyckt att det var häftigt att de klarar att kombinera elitkarriär och föräldraskap."
 • "Men GP:s beräkning utifrån Skatteverkets siffror visar på att det snarare landade på 40-50 miljarder det första året."
 • "Hon berättar att teamen har olika uppgifter och att de redan arbetat med skisser utifrån sitt fokus."
 • "Jag vill också väcka frågan om människosyn och människovärde i en värld där vi delas upp utifrån vem vi är och var vi hamnat i livet, säger Ann-Louise Trulsson, som följt rapportering av Wijk-fallet."
 • "– För mig känns det ju helt tokigt såklart, utifrån våra elevers behov."
 • "– Återigen, vi värderar efter hur många man når och utifrån en budget vi har, säger Elina Tyrberg."
 • "Vi brukar dessutom sitta fast i kö utifrån stan vid fyra-fem snåret."
 • "Enhetschefen har gjort en bedömning utifrån raden av brott och när i tiden och bedömt att den här personen är lämplig, säger Lavona Johansson, verksamhetschef inom omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun, till radiostationen."
 • "Det är lätt att förstå utifrån bilderna vad de ibland kan ha gemensamt, de före detta ubåtsofficerarna och de nyanlända, unga svenskarna."
 • "– Vi ser inte att detta är en Ronneby-fråga, att det ska ligga just i Ronneby, utan jag ser på det utifrån ett Blekingeperspektiv, säger Malin Norfall."
 • "I år satsas ytterligare en halv miljard kronor, som fördelas till länen utifrån befolkningsmängd."
 • "Brodern greps den 14 december och sattes i Migrationsverkets förvar i Åstorp i väntan på utvisning, men lyckades med hjälp utifrån att rymma via en stege."
 • "– Vi kommer att bedriva undervisning utifrån aktuellt läge och ta hänsyn till vad eleverna behöver prata om, säger Margareta Gabrielsson, skolchef på Högavångskolan."

Vad betyder utifrån inom generell ?

från utsidan

Diskussion om ordet utifrån

 • Deddly - 2009-03-18

  on the basis of

utifrån

Okänd ordklass

Hur används ordet utifrån

 • "Jag vill också väcka frågan om människosyn och människovärde i en värld där vi delas upp utifrån vem vi är och var vi hamnat i livet, säger Ann-Louise Trulsson, som följt rapportering av Wijk-fallet."
 • "– För mig känns det ju helt tokigt såklart, utifrån våra elevers behov."
 • "– Återigen, vi värderar efter hur många man når och utifrån en budget vi har, säger Elina Tyrberg."
 • "Vi brukar dessutom sitta fast i kö utifrån stan vid fyra-fem snåret."
 • "Enhetschefen har gjort en bedömning utifrån raden av brott och när i tiden och bedömt att den här personen är lämplig, säger Lavona Johansson, verksamhetschef inom omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun, till radiostationen."
 • "Det är lätt att förstå utifrån bilderna vad de ibland kan ha gemensamt, de före detta ubåtsofficerarna och de nyanlända, unga svenskarna."
 • "– Vi ser inte att detta är en Ronneby-fråga, att det ska ligga just i Ronneby, utan jag ser på det utifrån ett Blekingeperspektiv, säger Malin Norfall."
 • "I år satsas ytterligare en halv miljard kronor, som fördelas till länen utifrån befolkningsmängd."
 • "Brodern greps den 14 december och sattes i Migrationsverkets förvar i Åstorp i väntan på utvisning, men lyckades med hjälp utifrån att rymma via en stege."
 • "– Vi kommer att bedriva undervisning utifrån aktuellt läge och ta hänsyn till vad eleverna behöver prata om, säger Margareta Gabrielsson, skolchef på Högavångskolan."

Diskussion om ordet utifrån