västerländsk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet västerländsk

  • "– De är väldigt hungriga när det gäller västerländsk musik och vill lära sig allting om det här, menar Richard."
  • "De var rädda för att kineserna framför allt varit ute efter att komma åt västerländsk teknik."
  • "– Om de skulle dra åt kranen så skulle västerländsk högteknikindustri få stora problem, konstaterar Pär Weihed, professor i malmgeografi vid Luleå tekniska universitet."
  • "Det hela kändes ganska långt från normal västerländsk aktiemarknadskommunikation."
  • "Statsministern började dagen med ett besök på ett riktigt mönsterföretag, ur västerländsk synvinkel."
  • "Då AI:n enbart matats med västerländsk konst blir resultaten också i en uniformt västerländsk stil."
  • "Då AI:n enbart matats med västerländsk konst blir resultaten också i en uniformt västerländsk stil."
  • "– Det var först när en västerländsk, vit journalist drabbades av IS brutalitet som medierna vaknade på allvar."
  • "Att träna våra modeller på en datamängd med en stark västerländsk vinkling leder oss till att reflektera över hur viktigt det är med ett rättvist urval för AI:n ”, skriver forskarna själva på sajten."
  • "Att en statsminister i en västerländsk demokrati utmålar två demokratiska oppositionspartier, Moderaterna och Kristdemokraterna, som högerextrema är unikt."

Vad betyder västerländsk inom generell ?

kännetecknande för Västerlandet

Möjliga synonymer till västerländsk

Diskussion om ordet västerländsk