undergång

undergången
undergångar
undergångarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till undergång

Hur böjs ordet undergång på svenska?

Obestämd singular: undergång
Bestämd singular: undergången
Obestämd plural: undergångar
Bestämd plural: undergångarna

Ordet undergång har 5 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom arkitektur
  • Inom sjöfart
  • Inom sport
  • Inom generell
ALLMÄNT
arkitektur
sjöfart
sport
generell

Vad betyder undergång inom ALLMÄNT ?

det att upphöra existera, dö eller dö ut, ofta under dramatiska former

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Synonymer till undergång (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till undergång (inom ALLMÄNT)

Relaterat till undergång (inom ALLMÄNT)

misslyckande

olycka

omvälvning

oförmåga

slut

försämring

nedgång

försvinnande

förstörelse

obehag

ont

tomrum

död

nackdel

Ordet undergång inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till undergång (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till undergång (inom arkitektur)

Ordet undergång inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till undergång (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till undergång (inom sjöfart)

Relaterat till undergång (inom sjöfart)

förlust

Ordet undergång inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till undergång (inom sport)

Möjliga synonymer till undergång (inom sport)

Ordet undergång inom generell

Diskussion om ordet undergång