screening

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet screening

 • "– Det beror på att vi har en bra screening på både sjukhuset i Karlshman och i Karlskrona."
 • "Den screening som Länsstyrelsen i Blekinge tagit del av, gjord av Gård- och djurhälsa och Skånesemin som har gjorts på över 80 gårdar i både Blekinge och Skåne visar att Ehec-baktierien, som kan smitta från djur till människor, finns på flera gårdar i båda länen."
 • "Ändå har motståndet mot en screening varit stort."
 • "– Om Socialstyrelsens förslag nu antas så kommer frågan om screening inte att prövas igen förrän om fem-sex år, säger han."
 • "– Min förhoppning är att det kommer att leda till att vi inför en allmän screening för tjocktarmscancer i Sverige, säger Björn Ohlsson."
 • "Redan för elva år sedan gav EU direktiv om att screening av tjocktarmen skulle införas och flera europeiska länder följde de riktlinjerna."
 • "– Poängen med screening är att hitta tumörer på ett tidigt stadie innan de har gett symtom, säger Björn Ohlsson."
 • "Från och med den 1 juli är screening för bröstcancer, så kallad mammografi, gratis för alla kvinnor mellan 40 och 74 år i hela landet."
 • "Därför utvidgas nu den övre gränsen för kontroller, så kallad screening, från 60 till 64 år."
 • "Men inom några år så hoppas jag att man även kör allmän screening för män."

Vad betyder screening inom medicin ?

''(anglicism, engelskt ord som också används i svenska sammanhang)'' vana att söka efter hälsoproblem hos (många) personer utan symptom

Möjliga synonymer till screening

Diskussion om ordet screening

screen

screen
screened
screened
Verb

Hur används ordet screen

 • "screen the blood for the HIV virus"
 • "screen these samples"
 • "screen the job applicants"

Ordet screen har 6 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom film
 • Inom utbildning
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
militärväsen
film
utbildning
generell
vardagligt
teknik

Vanligast betydelse av ordet screen inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till screen (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till screen (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet screen inom film

Översättningar (inom film)

Vanlig betydelse av ordet screen inom utbildning

test or examine for the presence of disease or infection

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till screen (inom utbildning)

Möjliga synonymer till screen (inom utbildning)

Ordet screen inom generell

examine methodically; test for suitability

project onto a screen for viewing; of films

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till screen (inom generell)

Möjliga synonymer till screen (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet screen inom vardagligt

examine in order to test suitability

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till screen (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till screen (inom vardagligt)

Ordet screen inom teknik

prevent from entering, as of light

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till screen (inom teknik)

Möjliga synonymer till screen (inom teknik)

Diskussion om ordet screen

screening

screenings
Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till screening (inom teknik)

Ordet screening har 6 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom TV
 • Inom mat
 • Inom teknik
 • Inom gruvdrift
 • Inom teknik
bildligt
TV
mat
teknik
gruvdrift
teknik

Vad betyder screening inom bildligt ?

The process of checking or filtering

Översättningar (inom bildligt)

Ordet screening inom TV

the display of motion picture

Översättningar (inom TV)

Synonymer till screening (inom TV)

Ordet screening inom mat

metal or plastic mesh fabric

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till screening (inom mat)

Möjliga synonymer till screening (inom mat)

Ordet screening inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till screening (inom teknik)

Ordet screening inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till screening (inom gruvdrift)

Ordet screening inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Diskussion om ordet screening