drag

drag
dragged
dragged
Verb

Översättningar

Hur används ordet drag

 • "don't drag me into this business"
 • "The sleigh was drawn by four reindeer"
 • "These worries were dragging at him"
 • ""But in so many other areas we still are dragging.""
 • "drag this icon to the lower right hand corner of the screen"
 • "He dragged me away from the television set"
 • "The speech dragged on for two hours"

Ordet drag har 7 betydelser

 • Inom konst
 • Inom fiske
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom psykologi
 • Inom jordbruk
 • Inom sport
konst
fiske
generell
bildligt
psykologi
jordbruk
sport

Vad betyder drag inom konst ?

use a computer mouse to move icons on the screen and select commands from a menu

Översättningar (inom konst)

Svenska

Synonymer till drag (inom konst)

Vanlig betydelse av ordet drag inom fiske

pull, as against a resistance

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Möjliga synonymer till drag (inom fiske)

Ordet drag inom generell

move slowly and as if with great effort

persuade to to come away from something attractive or interesting

proceed for an extended period of time

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Vanlig betydelse av ordet drag inom bildligt

to lag or linger behind:

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till drag (inom bildligt)

Möjliga synonymer till drag (inom bildligt)

Ordet drag inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Möjliga synonymer till drag (inom psykologi)

Ordet drag inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till drag (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till drag (inom jordbruk)

Ordet drag inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till drag (inom sport)

Möjliga synonymer till drag (inom sport)

Diskussion om ordet drag

drag

drags
Substantiv

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till drag (inom sport)

Hur används ordet drag

 • "the drag up the hill exhausted him"

Ordet drag har 4 betydelser

 • Inom häst
 • Inom sjöfart
 • Inom fysik
 • Inom generell
häst
sjöfart
fysik
generell

Ordet drag inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Möjliga synonymer till drag (inom häst)

Ordet drag inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet drag inom fysik

the phenomenon of resistance to motion through a fluid

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till drag (inom fysik)

Ordet drag inom generell

the act of dragging (pulling with force)

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till drag (inom generell)

Diskussion om ordet drag

drag

[drɑːg]
draget
drag
dragen
Substantiv [t]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till drag (inom generell)

Hur uttalas ordet drag?

[drɑːg]

Hur böjs ordet drag på svenska?

Obestämd singular: drag
Bestämd singular: draget
Obestämd plural: drag
Bestämd plural: dragen

Hur används ordet drag

 • "Han gjorde sitt drag för att vinna spelet"
 • "Varje gång du tar ett drag på en cigarett inhalerar du en giftcocktail"
 • "– Det påstår jag i stora drag inte är polisens problem utan ett samhällsproblem där många måste gör mer för att de här unga männen inte ska låta sig rekryteras, sa Klas Friberg till SVT Nyheter."
 • "– I stora drag är jag nöjd och rätten har följt mina argument i varje moment men det ända jag är missnöjd med är att de inte fälldes för människorov, säger åklagare John Dagnevik."
 • "Växlande molnighet, regnfritt och en svalka som lär upmmuntra till fullt drag i publiken när det väl blir dags för den stora publikdragarna : Mötley Crue på lördag, Twisted Sister och Motorhead i morgon."
 • "– Det känns skönt att det drag igång nu, säger Ulf Schefvert."
 • "– Det här är en utredning som i stora drag påminner om den förra och efter att ha läst den och konstaterat att alla inte fått komma till tals känns det som att vi slängt nya pengar i sjön."
 • "Och nu hade hemmalaget drag under skridskorna."
 • "– Personen har klämt foten under ett drag, mellan traktorn och vagnen, säger Martin Hansson på Räddningstjänsten Östra Blekinge."
 • "Vi lånade drag från 1700-talet men ville också sätta vår egen prägel kan man säga."
 • "Storsatsningen beräknas i grova drag kosta mellan 80 och 90 miljoner kronor."
 • "Lyckas fansen skapa drag på Strandvallen så genererar det i sin tur att fler går och ser fotboll."
 • "– Det påstår jag i stora drag inte är polisens problem utan ett samhällsproblem där många måste gör mer för att de här unga männen inte ska låta sig rekryteras, sa Klas Friberg till SVT Nyheter."
 • "– I stora drag är jag nöjd och rätten har följt mina argument i varje moment men det ända jag är missnöjd med är att de inte fälldes för människorov, säger åklagare John Dagnevik."
 • "Växlande molnighet, regnfritt och en svalka som lär upmmuntra till fullt drag i publiken när det väl blir dags för den stora publikdragarna : Mötley Crue på lördag, Twisted Sister och Motorhead i morgon."
 • "– Det känns skönt att det drag igång nu, säger Ulf Schefvert."
 • "– Det här är en utredning som i stora drag påminner om den förra och efter att ha läst den och konstaterat att alla inte fått komma till tals känns det som att vi slängt nya pengar i sjön."
 • "Och nu hade hemmalaget drag under skridskorna."
 • "– Personen har klämt foten under ett drag, mellan traktorn och vagnen, säger Martin Hansson på Räddningstjänsten Östra Blekinge."
 • "Vi lånade drag från 1700-talet men ville också sätta vår egen prägel kan man säga."
 • "Storsatsningen beräknas i grova drag kosta mellan 80 och 90 miljoner kronor."
 • "Lyckas fansen skapa drag på Strandvallen så genererar det i sin tur att fler går och ser fotboll."
 • "Det var ett mycket klokt drag"
 • "Men gör ett drag från en styrkeposition, inte rädsla"
 • "Han var en man med vackra drag"
 • "Han fick inte sitta i drag"
 • "Hon drog in den friska luften med djupa drag"
 • "Han tömde sitt glas i ett enda drag"
 • "Den tjocka hängande läppen är ett drag som kännetecknar HaBsburgarna"
 • "Hans sinne för humor är en av hans bättre drag"
 • "Du måste ha ett tävlingsdrag då du jobbar med marknadsföring"
 • "Dra repet hårt!"
 • "Detta drag kan användas för olika slag av fiske"
 • "Ett mörkare drag av melankoli ligger alltid under ytan"
 • "Hon fick smeknamnet Rosen som en följd av hennes fina drag."

Ordet drag har 10 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom fiske
 • Inom musik
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom teknik
 • Inom sport
 • Inom anatomi
 • Inom ekonomi
fotografi
fiske
musik
vardagligt
generell
medicin
teknik
sport
anatomi
ekonomi

Vad betyder drag inom fotografi ?

utseende

Översättningar (inom fotografi)

Engelska

Synonymer till drag (inom fotografi)

Möjliga synonymer till drag (inom fotografi)

Ordet drag inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Ordet drag inom musik

Översättningar (inom musik)

Engelska

Ordet drag inom vardagligt

Ordet drag inom generell

i spel eller bildligt

särdrag, anletsdrag, kännetecken

anlets-, karaktärsdrag

karaktärsdrag

fiske, drag, spinnare

drag, anstrykning

Översättningar (inom generell)

Engelska

(inom generell)

Möjliga synonymer till drag (inom generell)

Ordet drag inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till drag (inom medicin)

Ordet drag inom teknik

luftdrag, även bildligt

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till drag (inom teknik)

Möjliga synonymer till drag (inom teknik)

Ordet drag inom sport

dragning, ryck.även tug

Översättningar (inom sport)

Synonymer till drag (inom sport)

Ordet drag inom anatomi

utseende, anletsdrag

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till drag (inom anatomi)

Ordet drag inom ekonomi

Synonymer till drag (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till drag (inom ekonomi)

Diskussion om ordet drag

 • - 2008-08-20

  till bil

draga

drager
drog
Verb

Synonymer till draga (inom ekonomi)

Hur böjs ordet draga på svenska?

Presens: drager
Preteritum: drog

Hur används ordet draga

 • "Men det politiska läget i respektive land får stora konsekvenser för den som vill draga."

Diskussion om ordet draga