förrum

förrummet
förrum
förrummen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet förrum på svenska?

Obestämd singular: förrum
Bestämd singular: förrummet
Obestämd plural: förrum
Bestämd plural: förrummen

Hur används ordet förrum

  • "De lokaler som nu används är enkelrum med både förrum och egen toalett och de anses vara speciellt lämpade för covid-19-patienter."
  • "Det anmärks också på att rengöringen är bristfällig och att bageriets toalett inte har något förrum utan öppnas rakt ut till bageriet."
  • "Akademiska bygger ” förrum ” till akutmottagningen"

Ordet förrum har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom religion
allmänt
religion

Ordet förrum inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till förrum (inom allmänt)

Relaterat till förrum (inom allmänt)

rum

Ordet förrum inom religion

till kapell

Översättningar (inom religion)

Engelska

Diskussion om ordet förrum