operationssal

operationssalen
operationssalar
operationssalarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till operationssal

Hur böjs ordet operationssal på svenska?

Obestämd singular: operationssal
Bestämd singular: operationssalen
Obestämd plural: operationssalar
Bestämd plural: operationssalarna

Hur används ordet operationssal

  • "Om två operationer som är planerade i samma operationssal, till viss del kan överlappa varandra, det vill säga ett operationsteam börjar förbereda nästa operation innan den första är slutförd, så vinner man värdefull tid."
  • "- Akuta operationer och canceroperationer drabbas dock inte av att en operationssal stängs, betonar chefsläkare Leif Hernefalk."
  • "Nu tvingas lasarettet i Falun att stänga en operationssal på obestämd tid, eftersom operationssjuksköterskorna är för få."
  • "En operationssal stängs den 1 oktober och det är oklart när den öppnar igen."
  • "Ny avancerad operationssal i Falun har redan räddat liv"
  • "En operationssal som står tom, säger Johanna Österberg."
  • "Vid ett tillfälle gick mannen in i en operationssal där operationer pågick."
  • "En operationssal som tidigare inte varit bemannad ska tas i bruk från och med den första oktober, skriver"
  • "På Akademiska sjukhuset i Uppsala förbereder man sig varje vinter på ishalkan, genom att öppna en extra operationssal för att ta hand om patienter som drabbats av fallskador."
  • "Bland annat ska en ny operationssal öppnas om så behövs, så att ingen akutpatient ska behöva råka lika illa ut som kvinnan, i framtiden."

Ordet operationssal inom

Möjliga synonymer till operationssal

Relaterat till operationssal

rum

Diskussion om ordet operationssal