tiggarstav

tiggarstaven
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Ordet tiggarstav inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet tiggarstav

tiggarstaven

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet tiggarstaven

  • "Enligt New York Times och Detroit Free Press kommer ledningen för såväl Ford, som GM och Chrysler att gå med tiggarstaven i hand till den amerikanska kongressen."

Relaterat till tiggarstaven

olycka

misslyckande

Diskussion om ordet tiggarstaven