mess

messes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet mess

 • "the house was a mess"
 • "a mess of porridge"

Ordet mess har 6 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom religion
 • Inom nedsättande
ALLMÄNT
slang
generell
sjöfart
religion
nedsättande

Vad betyder mess inom ALLMÄNT ?

a state of confusion and disorderliness

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till mess (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet mess inom slang

en svår situation

Synonymer till mess (inom slang)

Vanlig betydelse av ordet mess inom generell

a (large) military dining room where service personnel eat or relax

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till mess (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet mess inom sjöfart

a meal eaten by service personnel

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet mess inom religion

Översättningar (inom religion)

Mindre vanlig betydelse av ordet mess inom nedsättande

soft semiliquid food

Översättningar (inom nedsättande)

Svenska

Möjliga synonymer till mess (inom nedsättande)

Diskussion om ordet mess

mess

mess
messed
messed
Verb

Synonymer till mess (inom nedsättande)

Hur används ordet mess

 • "He messed up his room"

Ordet mess har 6 betydelser

 • Inom skor
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom veterinärmedicin
 • Inom sjöfart
 • Inom vardagligt
skor
mat
generell
veterinärmedicin
sjöfart
vardagligt

Ordet mess inom skor

Översättningar (inom skor)

Synonymer till mess (inom skor)

Möjliga synonymer till mess (inom skor)

Ordet mess inom mat

eat in a mess; in the military

Översättningar (inom mat)

Ordet mess inom generell

make a mess of or create disorder in

Översättningar (inom generell)

Synonymer till mess (inom generell)

Ordet mess inom veterinärmedicin

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Synonymer till mess (inom veterinärmedicin)

Ordet mess inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till mess (inom sjöfart)

Ordet mess inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till mess (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till mess (inom vardagligt)

Diskussion om ordet mess

mess

messet
mess
messen
Substantiv [-]

Synonymer till mess (inom vardagligt)

 • SMS [ telefoni ]

Hur böjs ordet mess på svenska?

Obestämd singular: mess
Bestämd singular: messet
Obestämd plural: mess
Bestämd plural: messen

Hur används ordet mess

 • "Det känns jätteskönt och jag har ju fått mess och meddelanden från halva Sverige så det har ju spridit sig via SVT."
 • "He says he has “ made a mess of things ” and that he feels ashamed."
 • "” Vad som är en ” mess ” är situationen, som jag också betecknade som ett dödläge."
 • "Efter 1,5 tim får jag ett mess från henne där hon skriver att det har varit jordbävning och jag svarar visst ta den om rödluvan, hade"
 • "Bara hans chef har fått över 1 200 mess sedan i oktober, uppger Larry Hallberg, förhandlingschef vid Östersunds kommun."
 • "Vd Casten Almqvist vill inte kommentera de senaste protesterna från sina medarbetare, men skriver i ett mess att det är bra att det ” alltid varit högt i tak kring åsiktsyttringar på Nyhetsbolaget och TV4 ”."
 • "Hans låt Cold / mess hamnade på Barack Obamas årsbästalista 2019."
 • "” Nej tack ”, skriver han i ett mess till Kulturnyheterna."
 • "Så, som den goda demokrat du är, skicka nu ett mess till din EM-kompis, ta din nya huvudperson i hand så kommer EM-sommaren bli det stora äventyr det kan vara."
 • "Två tatueringar kommer att utses som ” best of day ” och tävla mot varandra i finalen ” best of mess ” på lördag kväll."

Vad betyder mess inom vardagligt, telefoni ?

textmeddelande

Möjliga synonymer till mess

Diskussion om ordet mess

 • - 2020-01-20

  smutsig