simple

simples
Substantiv

Översättningar

Synonymer till simple

Ordet simple har 2 betydelser

 • Inom slang
 • Inom generell
slang
generell

Vanligast betydelse av ordet simple inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till simple (inom slang)

Möjliga synonymer till simple (inom slang)

Ordet simple inom generell

(archaic) any herbaceous plant having medicinal properties

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till simple (inom generell)

Diskussion om ordet simple

simple

simpler
simplest
Adjektiv

Hur används ordet simple

 • "a simple man with simple tastes"
 • "a simple rectangular brick building"
 • "simple (or homely) fare"
 • "a simple game"
 • "a simple majority"
 • "simple courtesy"
 • "a simple method"
 • "a man of simple tastes"
 • "for the simple reason that"
 • "a simple reason"
 • "a simple explanation"
 • "quite simple"
 • "a simple design"
 • "simple mechanisms"
 • "a simple problem"
 • "a simple substance"
 • "her black dress--simple to austerity"
 • "his proposal is elegantly simple"

Ordet simple har 9 betydelser

 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom barn
 • Inom ålderdomlig
 • Inom film
 • Inom lingvistik
 • Inom jordbruk
 • Inom poetisk
 • Inom teknik
religion
generell
barn
ålderdomlig
film
lingvistik
jordbruk
poetisk
teknik

Ordet simple inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till simple (inom religion)

Möjliga synonymer till simple (inom religion)

Ordet simple inom generell

not complex or complicated or involved

composed of only one thing or element or part

Översättningar (inom generell)

Synonymer till simple (inom generell)

Möjliga synonymer till simple (inom generell)

Möjliga synonymer till simple (inom generell)

Ordet simple inom barn

Översättningar (inom barn)

Synonymer till simple (inom barn)

Ordet simple inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till simple (inom ålderdomlig)

Ordet simple inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till simple (inom film)

Ordet simple inom lingvistik

(biology) especially of leaf shapes; having no divisions or subdivisions

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till simple (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till simple (inom lingvistik)

Ordet simple inom jordbruk

not elaborate in style; unornamented

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till simple (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till simple (inom jordbruk)

Ordet simple inom poetisk

Översättningar (inom poetisk)

Synonymer till simple (inom poetisk)

Möjliga synonymer till simple (inom poetisk)

Ordet simple inom teknik

cleverly simple; used of e.g. a solution to a problem

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till simple (inom teknik)

Diskussion om ordet simple

simpel

simplare
simplast
Adjektiv

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till simpel (inom teknik)

Hur böjs ordet simpel på svenska?

Komparativ: simplare
Superlativ: simplast

Hur används ordet simpel

 • "Du är en simpel kille och en simpel skrytmåns"
 • "Ingen uppgift var för liten, för stor eller för simpel för Lelle och vi har alla i bandet våra egna, speciella, minnen av honom."
 • "Den här frågan var ju ohyggligt simpel, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet."
 • "Han berättar att det handlar om så kallad simpel blockprogrammering."
 • "Det som man i hundra år trott vara ett mästerverk av den lokale Visbykonstnären Karl Romin från slutet av 1800-talet har nu visat sig vara en simpel postordervara, skriver Gotlands Allehanda."
 • "- Det är en simpel teknik som är svår att skydda sig mot."
 • "Enligt polisen handlar det om en simpel riskbedömning."
 • "På 37-ornas tid fanns det knappt några utlänningar alls i staden, som då var en simpel köping."
 • "En simpel stuga i skogen lockar inte längre – nu ska det vara tiptop-standard med fräsch dusch, tvätt- och diskmaskin, tv och öppen spis."
 • "- Jag förstår inte varför man har en sådan simpel och enkel debatt."
 • "Svenska Bombardiers affär med ett brevlådeföretag som mellanhand är ” simpel stöld ” och penningtvätt, hävdar en landsflyktig rysk bankir med en bakgrund i järnvägsaffärer."

Rim på simpel

Vad betyder simpel inom allmänt ?

enkel, som det endast finns en av

Relaterat till simpel

smaklöshet

enkelhet

underklass

stil

ringaktning

litenhet

smaklöshet

fulhet

oviktighet

formlöshet

Diskussion om ordet simpel