snaps

snapsen
snapsar
snapsarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till snaps

Hur böjs ordet snaps på svenska?

Obestämd singular: snaps
Bestämd singular: snapsen
Obestämd plural: snapsar
Bestämd plural: snapsarna

Hur används ordet snaps

 • "Förutom utflykt både vår och höst med kulturella inslag, ska de äldre också få en årlig fest med god mat och dryck med snaps, vin och underhållning inkluderat."
 • "En gång om året kommer de äldre på boenden i Sölvesborg få snaps, vin och underhållning."
 • "Färskpotatis och matjesill, en bit lax och jordgubbar till efterrätt, kanske en liten snaps till sillen, så ser den svenska midsommarmenyn ut på många håll."
 • "– De äldre vill kanske ha en snaps till midsommar, påsk och så, och då tänkte jag ” jag prövar ” och det blev ju bra, för det blev ju hemskt med pengar."
 • "Det ska helst vara svenska kräftor, svensk snaps, dill, Västerbottenost och svenska flaggor på bordet."
 • "Det ska helst vara svenska kräftor, svensk snaps, dill, Västerbottenost och svenska flaggor på bordet."
 • "Det ska helst vara svenska kräftor, svensk snaps, dill, Västerbottenost och svenska flaggor på bordet."
 • "De som ville fick också ta en snaps."
 • "Whiskey, vodka, snaps och annan sprit – där sjunker konsumtionen med 37 procent."
 • "Öl och snaps"

Vad betyder snaps inom dryck ?

Fotograf: Wikipedia
litet glas med en spritdryck

Möjliga synonymer till snaps

Relaterat till snaps

skarp smak

förtäring

dryckenskap

Diskussion om ordet snaps

snap

snaps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet snap har 8 betydelser

 • Inom mat
 • Inom sport
 • Inom vardagligt
 • Inom dryck
 • Inom data
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
mat
sport
vardagligt
dryck
data
mat
generell
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet snap inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till snap (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet snap inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till snap (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet snap inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till snap (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till snap (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet snap inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till snap (inom dryck)

Möjliga synonymer till snap (inom dryck)

Ordet snap inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till snap (inom data)

Möjliga synonymer till snap (inom data)

Ordet snap inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till snap (inom mat)

Ordet snap inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet snap inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till snap (inom vardagligt)

Diskussion om ordet snap

snap

snap
snapped
snapped
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till snap (inom vardagligt)

Hur används ordet snap

 • "The rope snapped"
 • "The rope snapped"
 • "The lock snapped shut"
 • "bullets snapped past us"

Ordet snap har 9 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom mat
 • Inom vardagligt
 • Inom fotografi
 • Inom musik
 • Inom sport
 • Inom data
 • Inom vapen
anatomi
generell
mat
vardagligt
fotografi
musik
sport
data
vapen

Ordet snap inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till snap (inom anatomi)

Möjliga synonymer till snap (inom anatomi)

Ordet snap inom generell

utter in an angry, sharp, or abrupt tone; `"No!," she snapped'

move or strike with a click

Översättningar (inom generell)

Synonymer till snap (inom generell)

Möjliga synonymer till snap (inom generell)

Ordet snap inom mat

break suddenly and abruptly; as of something under tension

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till snap (inom mat)

Ordet snap inom vardagligt

snap close with a sound

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till snap (inom vardagligt)

Ordet snap inom fotografi

as of tightly stretched ropes or fingers

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Möjliga synonymer till snap (inom fotografi)

Ordet snap inom musik

move with a snapping sound

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till snap (inom musik)

Ordet snap inom sport

Put in play with a snap, of a football

Översättningar (inom sport)

Ordet snap inom data

cause to make a snapping sound; of fingers

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till snap (inom data)

Möjliga synonymer till snap (inom data)

 • zap [ weapons ]

Ordet snap inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till snap (inom vapen)

Möjliga synonymer till snap (inom vapen)

Diskussion om ordet snap